Lounge

Lounge,这一体系属于Essence系列,传达了最大功能性的概念,精心传达着让厨房环境更加舒适,更具功能性,更具审美性的品质和日常的意义。精心营造出令人愉悦和放松,适于共生和享受生活的环境。 储藏空间的增加要感谢减少到8厘米高度的踢脚线,使得地柜的柜体高度和容量得以增加。

阅读更多

颜色与质地

  • 实木
   • Rovere Boisé (990)
    Rovere Boisé (990)
    Rovere Boisé (990)
    Rovere Boisé (990)
   • Noce Chiaro (893)
    Noce Chiaro (893)
    Noce Chiaro (893)
    Noce Chiaro (893)
   • Rovere Scuro (894)
    Rovere Scuro (894)
    Rovere Scuro (894)
    Rovere Scuro (894)
   • Rovere Nodoso Chiaro (799)
    Rovere Nodoso Chiaro (799)
    Rovere Nodoso Chiaro (799)
    Rovere Nodoso Chiaro (799)
   • Noce Nodoso (446)
    Noce Nodoso (446)
    Noce Nodoso (446)
    Noce Nodoso (446)
  • 亚光烤漆
   • Bianco Puro Laccato Opaco (215)
    Bianco Puro Laccato Opaco (215)
    Bianco Puro Laccato Opaco (215)
    Bianco Puro Laccato Opaco (215)
   • Bianco Laccato Opaco (159)
    Bianco Laccato Opaco (159)
    Bianco Laccato Opaco (159)
    Bianco Laccato Opaco (159)
   • Grigio Perla Laccato Opaco (463)
    Grigio Perla Laccato Opaco (463)
    Grigio Perla Laccato Opaco (463)
    Grigio Perla Laccato Opaco (463)
   • Grigio Corda Laccato opaco (476)
    Grigio Corda Laccato opaco (476)
    Grigio Corda Laccato opaco (476)
    Grigio Corda Laccato opaco (476)
   • Grigio Bistro Laccato Opaco (701)
    Grigio Bistro Laccato Opaco (701)
    Grigio Bistro Laccato Opaco (701)
    Grigio Bistro Laccato Opaco (701)
   • Grigio Metallizzato Laccato Opaco (641)
    Grigio Metallizzato Laccato Opaco (641)
    Grigio Metallizzato Laccato Opaco (641)
    Grigio Metallizzato Laccato Opaco (641)
   • Grigio Smoky Opaco (A11)
    Grigio Smoky Opaco (A11)
    Grigio Smoky Opaco (A11)
    Grigio Smoky Opaco (A11)
   • Ardesia laccato opaco (077)
    Ardesia laccato opaco (077)
    Ardesia laccato opaco (077)
    Ardesia laccato opaco (077)
   • Brunito (107)
    Brunito (107)
    Brunito (107)
    Brunito (107)
   • Nero Laccato Opaco (514)
    Nero Laccato Opaco (514)
    Nero Laccato Opaco (514)
    Nero Laccato Opaco (514)
   • Panna Opaco (211)
    Panna Opaco (211)
    Panna Opaco (211)
    Panna Opaco (211)
   • Beige Ecru Laccato Opaco (084)
    Beige Ecru Laccato Opaco (084)
    Beige Ecru Laccato Opaco (084)
    Beige Ecru Laccato Opaco (084)
   • Alabastro Opaco (A16)
    Alabastro Opaco (A16)
    Alabastro Opaco (A16)
    Alabastro Opaco (A16)
   • Camoscio Opaco (A12)
    Camoscio Opaco (A12)
    Camoscio Opaco (A12)
    Camoscio Opaco (A12)
   • Marrone Visone Laccato Opaco (681)
    Marrone Visone Laccato Opaco (681)
    Marrone Visone Laccato Opaco (681)
    Marrone Visone Laccato Opaco (681)
   • Marron Oliva Laccato Opaco (497)
    Marron Oliva Laccato Opaco (497)
    Marron Oliva Laccato Opaco (497)
    Marron Oliva Laccato Opaco (497)
   • Verde Militare Opaco (A13)
    Verde Militare Opaco (A13)
    Verde Militare Opaco (A13)
    Verde Militare Opaco (A13)
   • Verde Minerva Opaco (A14)
    Verde Minerva Opaco (A14)
    Verde Minerva Opaco (A14)
    Verde Minerva Opaco (A14)
   • Verde Lago Laccato Opaco (852)
    Verde Lago Laccato Opaco (852)
    Verde Lago Laccato Opaco (852)
    Verde Lago Laccato Opaco (852)
   • Verde Alpi Laccato Opaco (854)
    Verde Alpi Laccato Opaco (854)
    Verde Alpi Laccato Opaco (854)
    Verde Alpi Laccato Opaco (854)
   • Giallo Girasole Laccato Opaco (862)
    Giallo Girasole Laccato Opaco (862)
    Giallo Girasole Laccato Opaco (862)
    Giallo Girasole Laccato Opaco (862)
   • Arancio Brick Opaco (A15)
    Arancio Brick Opaco (A15)
    Arancio Brick Opaco (A15)
    Arancio Brick Opaco (A15)
   • Rosso Veneziano Opaco (711)
    Rosso Veneziano Opaco (711)
    Rosso Veneziano Opaco (711)
    Rosso Veneziano Opaco (711)
   • Ottanio Opaco (705)
    Ottanio Opaco (705)
    Ottanio Opaco (705)
    Ottanio Opaco (705)
   • Blu Navy Laccato Opaco (856)
    Blu Navy Laccato Opaco (856)
    Blu Navy Laccato Opaco (856)
    Blu Navy Laccato Opaco (856)
   • Blu Topazio Laccato Opaco (858)
    Blu Topazio Laccato Opaco (858)
    Blu Topazio Laccato Opaco (858)
    Blu Topazio Laccato Opaco (858)
   • Mazzetta RAL (K7)
    Mazzetta RAL (K7)
    Mazzetta RAL (K7)
    Mazzetta RAL (K7)
  • 液体金属效果烤漆
   • Argento (687)
    Argento (687)
    Argento (687)
    Argento (687)
   • Rosso Roma (699)
    Rosso Roma (699)
    Rosso Roma (699)
    Rosso Roma (699)
   • Metallo Liquido Bronzo (685)
    Metallo Liquido Bronzo (685)
    Metallo Liquido Bronzo (685)
    Metallo Liquido Bronzo (685)
   • Metallo Liquido Mercurio (686)
    Metallo Liquido Mercurio (686)
    Metallo Liquido Mercurio (686)
    Metallo Liquido Mercurio (686)
  • 高光烤漆
   • Bianco Puro Laccato Lucido (214)
    Bianco Puro Laccato Lucido (214)
    Bianco Puro Laccato Lucido (214)
    Bianco Puro Laccato Lucido (214)
   • Bianco Laccato Lucido (196)
    Bianco Laccato Lucido (196)
    Bianco Laccato Lucido (196)
    Bianco Laccato Lucido (196)
   • Grigio Perla Laccato Lucido (462)
    Grigio Perla Laccato Lucido (462)
    Grigio Perla Laccato Lucido (462)
    Grigio Perla Laccato Lucido (462)
   • Grigio Corda Laccato Lucido (473)
    Grigio Corda Laccato Lucido (473)
    Grigio Corda Laccato Lucido (473)
    Grigio Corda Laccato Lucido (473)
   • Grigio Bistro Laccato Lucido (700)
    Grigio Bistro Laccato Lucido (700)
    Grigio Bistro Laccato Lucido (700)
    Grigio Bistro Laccato Lucido (700)
   • Grigio Metallizzato Laccato Lucido (640)
    Grigio Metallizzato Laccato Lucido (640)
    Grigio Metallizzato Laccato Lucido (640)
    Grigio Metallizzato Laccato Lucido (640)
   • Grigio Smoky Lucido (A01)
    Grigio Smoky Lucido (A01)
    Grigio Smoky Lucido (A01)
    Grigio Smoky Lucido (A01)
   • Ardesia Laccato Lucido (076)
    Ardesia Laccato Lucido (076)
    Ardesia Laccato Lucido (076)
    Ardesia Laccato Lucido (076)
   • Nero Laccato Lucido (517)
    Nero Laccato Lucido (517)
    Nero Laccato Lucido (517)
    Nero Laccato Lucido (517)
   • Panna Lucido (209)
    Panna Lucido (209)
    Panna Lucido (209)
    Panna Lucido (209)
   • Beige Ecru Laccato Lucido (083)
    Beige Ecru Laccato Lucido (083)
    Beige Ecru Laccato Lucido (083)
    Beige Ecru Laccato Lucido (083)
   • Alabastro Lucido (A06)
    Alabastro Lucido (A06)
    Alabastro Lucido (A06)
    Alabastro Lucido (A06)
   • Camoscio Lucido (A02)
    Camoscio Lucido (A02)
    Camoscio Lucido (A02)
    Camoscio Lucido (A02)
   • Marrone Visone Laccato Lucido (680)
    Marrone Visone Laccato Lucido (680)
    Marrone Visone Laccato Lucido (680)
    Marrone Visone Laccato Lucido (680)
   • Marron Oliva Laccato Lucido (496)
    Marron Oliva Laccato Lucido (496)
    Marron Oliva Laccato Lucido (496)
    Marron Oliva Laccato Lucido (496)
   • Verde Militare Lucido (A03)
    Verde Militare Lucido (A03)
    Verde Militare Lucido (A03)
    Verde Militare Lucido (A03)
   • Verde Minerva Lucido (A04)
    Verde Minerva Lucido (A04)
    Verde Minerva Lucido (A04)
    Verde Minerva Lucido (A04)
   • Verde Lago Laccato Lucido (851)
    Verde Lago Laccato Lucido (851)
    Verde Lago Laccato Lucido (851)
    Verde Lago Laccato Lucido (851)
   • Verde Alpi Laccato Lucido (853)
    Verde Alpi Laccato Lucido (853)
    Verde Alpi Laccato Lucido (853)
    Verde Alpi Laccato Lucido (853)
   • Giallo Girasole Laccato Lucido
    Giallo Girasole Laccato Lucido
    Giallo Girasole Laccato Lucido
    Giallo Girasole Laccato Lucido
   • Arancio Brick Lucido (A05)
    Arancio Brick Lucido (A05)
    Arancio Brick Lucido (A05)
    Arancio Brick Lucido (A05)
   • Rosso Veneziano Lucido (710)
    Rosso Veneziano Lucido (710)
    Rosso Veneziano Lucido (710)
    Rosso Veneziano Lucido (710)
   • Ottanio Lucido (704)
    Ottanio Lucido (704)
    Ottanio Lucido (704)
    Ottanio Lucido (704)
   • Blu Topazio Laccato Lucido (857)
    Blu Topazio Laccato Lucido (857)
    Blu Topazio Laccato Lucido (857)
    Blu Topazio Laccato Lucido (857)
   • Blu Navy Laccato Lucido (855)
    Blu Navy Laccato Lucido (855)
    Blu Navy Laccato Lucido (855)
    Blu Navy Laccato Lucido (855)
   • Mazzetta RAL (K7)
    Mazzetta RAL (K7)
    Mazzetta RAL (K7)
    Mazzetta RAL (K7)
  • Fenix
   • Fenix Bianco Kos (714)
    Fenix Bianco Kos (714)
    Fenix Bianco Kos (714)
    Fenix Bianco Kos (714)
   • Fenix Beige Arizona (719)
    Fenix Beige Arizona (719)
    Fenix Beige Arizona (719)
    Fenix Beige Arizona (719)
   • Fenix Castoro Ottawa (712)
    Fenix Castoro Ottawa (712)
    Fenix Castoro Ottawa (712)
    Fenix Castoro Ottawa (712)
   • Fenix Grigio Londra (713)
    Fenix Grigio Londra (713)
    Fenix Grigio Londra (713)
    Fenix Grigio Londra (713)
   • Fenix Grigio Bromo (715)
    Fenix Grigio Bromo (715)
    Fenix Grigio Bromo (715)
    Fenix Grigio Bromo (715)
   • Fenix Nero Ingo (716)
    Fenix Nero Ingo (716)
    Fenix Nero Ingo (716)
    Fenix Nero Ingo (716)
   • Fenix Pietra Nera (718)
    Fenix Pietra Nera (718)
    Fenix Pietra Nera (718)
    Fenix Pietra Nera (718)
  • 德克纹饰面
   • Noce Naturale Riga Dek (976)
    Noce Naturale Riga Dek (976)
    Noce Naturale Riga Dek (976)
    Noce Naturale Riga Dek (976)
   • Noce Scuro Riga Dek (975)
    Noce Scuro Riga Dek (975)
    Noce Scuro Riga Dek (975)
    Noce Scuro Riga Dek (975)
   • Rovere Coloniale Dek (151)
    Rovere Coloniale Dek (151)
    Rovere Coloniale Dek (151)
    Rovere Coloniale Dek (151)
   • Rovere Nativo Dek (972)
    Rovere Nativo Dek (972)
    Rovere Nativo Dek (972)
    Rovere Nativo Dek (972)
   • Rovere Tabià Dek (978)
    Rovere Tabià Dek (978)
    Rovere Tabià Dek (978)
    Rovere Tabià Dek (978)
   • Quercia Bianco DEK (807)
    Quercia Bianco DEK (807)
    Quercia Bianco DEK (807)
    Quercia Bianco DEK (807)
   • Quercia Grigio DEK (865)
    Quercia Grigio DEK (865)
    Quercia Grigio DEK (865)
    Quercia Grigio DEK (865)
   • Quercia Medio DEK (805)
    Quercia Medio DEK (805)
    Quercia Medio DEK (805)
    Quercia Medio DEK (805)
   • Leccio Cognac Dek (808)
    Leccio Cognac Dek (808)
    Leccio Cognac Dek (808)
    Leccio Cognac Dek (808)
   • Tiglio Silver DEK (809)
    Tiglio Silver DEK (809)
    Tiglio Silver DEK (809)
    Tiglio Silver DEK (809)
   • Beton Grigio (631)
    Beton Grigio (631)
    Beton Grigio (631)
    Beton Grigio (631)
   • Pietra River Naturale Dek (971)
    Pietra River Naturale Dek (971)
    Pietra River Naturale Dek (971)
    Pietra River Naturale Dek (971)
   • Pietra River Chiara Dek (970)
    Pietra River Chiara Dek (970)
    Pietra River Chiara Dek (970)
    Pietra River Chiara Dek (970)
   • Pietra River Scuro DEK (979)
    Pietra River Scuro DEK (979)
    Pietra River Scuro DEK (979)
    Pietra River Scuro DEK (979)
   • Bianco Soft (900)
    Bianco Soft (900)
    Bianco Soft (900)
    Bianco Soft (900)
   • Beige Soft (904)
    Beige Soft (904)
    Beige Soft (904)
    Beige Soft (904)
   • Caffè Soft (908)
    Caffè Soft (908)
    Caffè Soft (908)
    Caffè Soft (908)
   • Marrone Soft (901)
    Marrone Soft (901)
    Marrone Soft (901)
    Marrone Soft (901)
   • Grafite Soft (909)
    Grafite Soft (909)
    Grafite Soft (909)
    Grafite Soft (909)
   • Grigio Chiaro Soft (905)
    Grigio Chiaro Soft (905)
    Grigio Chiaro Soft (905)
    Grigio Chiaro Soft (905)
   • Grigio Scuro Soft (903)
    Grigio Scuro Soft (903)
    Grigio Scuro Soft (903)
    Grigio Scuro Soft (903)
   • Nero Soft (902)
    Nero Soft (902)
    Nero Soft (902)
    Nero Soft (902)
   • Bianco Puro Opaco (A3B)
    Bianco Puro Opaco (A3B)
    Bianco Puro Opaco (A3B)
    Bianco Puro Opaco (A3B)
   • Grigio Corda Vetro Opaco (527)
    Grigio Corda Vetro Opaco (527)
    Grigio Corda Vetro Opaco (527)
    Grigio Corda Vetro Opaco (527)
   • Grigio Smoky Opaco (A11)
    Grigio Smoky Opaco (A11)
    Grigio Smoky Opaco (A11)
    Grigio Smoky Opaco (A11)
   • Ardesia vetro opaco (071)
    Ardesia vetro opaco (071)
    Ardesia vetro opaco (071)
    Ardesia vetro opaco (071)
   • Nero Vetro Opaco (529)
    Nero Vetro Opaco (529)
    Nero Vetro Opaco (529)
    Nero Vetro Opaco (529)
   • Alabastro Opaco (A16)
    Alabastro Opaco (A16)
    Alabastro Opaco (A16)
    Alabastro Opaco (A16)
   • Camoscio Opaco (A12)
    Camoscio Opaco (A12)
    Camoscio Opaco (A12)
    Camoscio Opaco (A12)
   • Marrone Oliva Vetro Opaco (526)
    Marrone Oliva Vetro Opaco (526)
    Marrone Oliva Vetro Opaco (526)
    Marrone Oliva Vetro Opaco (526)
   • Verde Militare Opaco (A13)
    Verde Militare Opaco (A13)
    Verde Militare Opaco (A13)
    Verde Militare Opaco (A13)
   • Verde Minerva Opaco (A14)
    Verde Minerva Opaco (A14)
    Verde Minerva Opaco (A14)
    Verde Minerva Opaco (A14)
   • Arancio Brick Opaco (A15)
    Arancio Brick Opaco (A15)
    Arancio Brick Opaco (A15)
    Arancio Brick Opaco (A15)
  • Vetro Lucido
   • Bianco Puro Vetro Laccato Lucido (A2B)
    Bianco Puro Vetro Laccato Lucido (A2B)
    Bianco Puro Vetro Laccato Lucido (A2B)
    Bianco Puro Vetro Laccato Lucido (A2B)
   • Grigio Corda Vetro Laccato Lucido (471)
    Grigio Corda Vetro Laccato Lucido (471)
    Grigio Corda Vetro Laccato Lucido (471)
    Grigio Corda Vetro Laccato Lucido (471)
   • Grigio Smoky Lucido (A01)
    Grigio Smoky Lucido (A01)
    Grigio Smoky Lucido (A01)
    Grigio Smoky Lucido (A01)
   • Ardesia Vetro Laccato Lucido (074)
    Ardesia Vetro Laccato Lucido (074)
    Ardesia Vetro Laccato Lucido (074)
    Ardesia Vetro Laccato Lucido (074)
   • Nero Vetro Laccato Lucido (518)
    Nero Vetro Laccato Lucido (518)
    Nero Vetro Laccato Lucido (518)
    Nero Vetro Laccato Lucido (518)
   • Alabastro Lucido (A06)
    Alabastro Lucido (A06)
    Alabastro Lucido (A06)
    Alabastro Lucido (A06)
   • Camoscio Lucido (A02)
    Camoscio Lucido (A02)
    Camoscio Lucido (A02)
    Camoscio Lucido (A02)
   • Marrone Oliva Vetro Laccato Lucido (513)
    Marrone Oliva Vetro Laccato Lucido (513)
    Marrone Oliva Vetro Laccato Lucido (513)
    Marrone Oliva Vetro Laccato Lucido (513)
   • Verde Militare Lucido (A03)
    Verde Militare Lucido (A03)
    Verde Militare Lucido (A03)
    Verde Militare Lucido (A03)
   • Verde Minerva Lucido (A04)
    Verde Minerva Lucido (A04)
    Verde Minerva Lucido (A04)
    Verde Minerva Lucido (A04)
   • Arancio Brick Lucido (A05)
    Arancio Brick Lucido (A05)
    Arancio Brick Lucido (A05)
    Arancio Brick Lucido (A05)
  • 不锈钢
   • Acciaio (562)
    Acciaio (562)
    Acciaio (562)
    Acciaio (562)
   • Acciaio Vissuto ( 002)
    Acciaio Vissuto ( 002)
    Acciaio Vissuto ( 002)
    Acciaio Vissuto ( 002)
  • Shellsystem Elite Wood
   • Abete Ossidato (447)
    Abete Ossidato (447)
    Abete Ossidato (447)
    Abete Ossidato (447)
   • Rovere Barrique (445)
    Rovere Barrique (445)
    Rovere Barrique (445)
    Rovere Barrique (445)
   • Canneté Noce Chiaro (891)
    Canneté Noce Chiaro (891)
    Canneté Noce Chiaro (891)
    Canneté Noce Chiaro (891)
   • Canneté Rovere Scuro (892)
    Canneté Rovere Scuro (892)
    Canneté Rovere Scuro (892)
    Canneté Rovere Scuro (892)
   • Grigio Smoky Opaco Cannete' Vetro Laccato Opaco ( A31)
    Grigio Smoky Opaco Cannete' Vetro Laccato Opaco ( A31)
    Grigio Smoky Opaco Cannete' Vetro Laccato Opaco ( A31)
    Grigio Smoky Opaco Cannete' Vetro Laccato Opaco ( A31)
   • Marrone Oliva Cannete' Vetro Laccato Opaco (526)
    Marrone Oliva Cannete' Vetro Laccato Opaco (526)
    Marrone Oliva Cannete' Vetro Laccato Opaco (526)
    Marrone Oliva Cannete' Vetro Laccato Opaco (526)
   • Ardesia Cannete' Vetro Laccato Opaco (071)
    Ardesia Cannete' Vetro Laccato Opaco (071)
    Ardesia Cannete' Vetro Laccato Opaco (071)
    Ardesia Cannete' Vetro Laccato Opaco (071)
   • Nero Cannete' Vetro Laccato Opaco (529)
    Nero Cannete' Vetro Laccato Opaco (529)
    Nero Cannete' Vetro Laccato Opaco (529)
    Nero Cannete' Vetro Laccato Opaco (529)
   • Verde Militare Cannete' Vetro Laccato Opaco (A33)
    Verde Militare Cannete' Vetro Laccato Opaco (A33)
    Verde Militare Cannete' Vetro Laccato Opaco (A33)
    Verde Militare Cannete' Vetro Laccato Opaco (A33)
   • Arancio Brick Cannete' Vetro Laccato Opaco (A35)
    Arancio Brick Cannete' Vetro Laccato Opaco (A35)
    Arancio Brick Cannete' Vetro Laccato Opaco (A35)
    Arancio Brick Cannete' Vetro Laccato Opaco (A35)
  • 实木
   • Rovere Boisé
    Rovere Boisé (990)
   • Noce Chiaro
    Noce Chiaro (893)
   • Rovere Scuro
    Rovere Scuro (894)
   • Rovere Nodoso Chiaro
    Rovere Nodoso Chiaro (799)
   • Noce Nodoso
    Noce Nodoso (446)
  • 亚光烤漆
   • Bianco Puro Laccato Opaco
    Bianco Puro Laccato Opaco (215)
   • Bianco Laccato Opaco
    Bianco Laccato Opaco (159)
   • Grigio Perla Laccato Opaco
    Grigio Perla Laccato Opaco (463)
   • Grigio Corda Laccato opaco
    Grigio Corda Laccato opaco (476)
   • Grigio Bistro Laccato Opaco
    Grigio Bistro Laccato Opaco (701)
   • Grigio Metallizzato Laccato Opaco
    Grigio Metallizzato Laccato Opaco (641)
   • Grigio Smoky Opaco
    Grigio Smoky Opaco (A11)
   • Ardesia laccato opaco
    Ardesia laccato opaco (077)
   • Brunito
    Brunito (107)
   • Nero Laccato Opaco
    Nero Laccato Opaco (514)
   • Panna Opaco
    Panna Opaco (211)
   • Beige Ecru Laccato Opaco
    Beige Ecru Laccato Opaco (084)
   • Alabastro Opaco
    Alabastro Opaco (A16)
   • Camoscio Opaco
    Camoscio Opaco (A12)
   • Marrone Visone Laccato Opaco
    Marrone Visone Laccato Opaco (681)
   • Marron Oliva Laccato Opaco
    Marron Oliva Laccato Opaco (497)
   • Verde Militare Opaco
    Verde Militare Opaco (A13)
   • Verde Minerva Opaco
    Verde Minerva Opaco (A14)
   • Verde Lago Laccato Opaco
    Verde Lago Laccato Opaco (852)
   • Verde Alpi Laccato Opaco
    Verde Alpi Laccato Opaco (854)
   • Giallo Girasole Laccato Opaco
    Giallo Girasole Laccato Opaco (862)
   • Arancio Brick Opaco
    Arancio Brick Opaco (A15)
   • Rosso Veneziano Opaco
    Rosso Veneziano Opaco (711)
   • Ottanio Opaco
    Ottanio Opaco (705)
   • Blu Navy Laccato Opaco
    Blu Navy Laccato Opaco (856)
   • Blu Topazio Laccato Opaco
    Blu Topazio Laccato Opaco (858)
   • Mazzetta RAL
    Mazzetta RAL (K7)
  • 液体金属效果烤漆
   • Argento
    Argento (687)
   • Rosso Roma
    Rosso Roma (699)
   • Metallo Liquido Bronzo
    Metallo Liquido Bronzo (685)
   • Metallo Liquido Mercurio
    Metallo Liquido Mercurio (686)
  • 高光烤漆
   • Bianco Puro Laccato Lucido
    Bianco Puro Laccato Lucido (214)
   • Bianco Laccato Lucido
    Bianco Laccato Lucido (196)
   • Grigio Perla Laccato Lucido
    Grigio Perla Laccato Lucido (462)
   • Grigio Corda Laccato Lucido
    Grigio Corda Laccato Lucido (473)
   • Grigio Bistro Laccato Lucido
    Grigio Bistro Laccato Lucido (700)
   • Grigio Metallizzato Laccato Lucido
    Grigio Metallizzato Laccato Lucido (640)
   • Grigio Smoky Lucido
    Grigio Smoky Lucido (A01)
   • Ardesia Laccato Lucido
    Ardesia Laccato Lucido (076)
   • Nero Laccato Lucido
    Nero Laccato Lucido (517)
   • Panna Lucido
    Panna Lucido (209)
   • Beige Ecru Laccato Lucido
    Beige Ecru Laccato Lucido (083)
   • Alabastro Lucido
    Alabastro Lucido (A06)
   • Camoscio Lucido
    Camoscio Lucido (A02)
   • Marrone Visone Laccato Lucido
    Marrone Visone Laccato Lucido (680)
   • Marron Oliva Laccato Lucido
    Marron Oliva Laccato Lucido (496)
   • Verde Militare Lucido
    Verde Militare Lucido (A03)
   • Verde Minerva Lucido
    Verde Minerva Lucido (A04)
   • Verde Lago Laccato Lucido
    Verde Lago Laccato Lucido (851)
   • Verde Alpi Laccato Lucido
    Verde Alpi Laccato Lucido (853)
   • Giallo Girasole Laccato Lucido
    Giallo Girasole Laccato Lucido
   • Arancio Brick Lucido
    Arancio Brick Lucido (A05)
   • Rosso Veneziano Lucido
    Rosso Veneziano Lucido (710)
   • Ottanio Lucido
    Ottanio Lucido (704)
   • Blu Topazio Laccato Lucido
    Blu Topazio Laccato Lucido (857)
   • Blu Navy Laccato Lucido
    Blu Navy Laccato Lucido (855)
   • Mazzetta RAL
    Mazzetta RAL (K7)
  • Fenix
   • Fenix Bianco Kos
    Fenix Bianco Kos (714)
   • Fenix Beige Arizona
    Fenix Beige Arizona (719)
   • Fenix Castoro Ottawa
    Fenix Castoro Ottawa (712)
   • Fenix Grigio Londra
    Fenix Grigio Londra (713)
   • Fenix Grigio Bromo
    Fenix Grigio Bromo (715)
   • Fenix Nero Ingo
    Fenix Nero Ingo (716)
   • Fenix Pietra Nera
    Fenix Pietra Nera (718)
  • 德克纹饰面
   • Noce Naturale Riga Dek
    Noce Naturale Riga Dek (976)
   • Noce Scuro Riga Dek
    Noce Scuro Riga Dek (975)
   • Rovere Coloniale Dek
    Rovere Coloniale Dek (151)
   • Rovere Nativo Dek
    Rovere Nativo Dek (972)
   • Rovere Tabià Dek
    Rovere Tabià Dek (978)
   • Quercia Bianco DEK
    Quercia Bianco DEK (807)
   • Quercia Grigio DEK
    Quercia Grigio DEK (865)
   • Quercia Medio DEK
    Quercia Medio DEK (805)
   • Leccio Cognac Dek
    Leccio Cognac Dek (808)
   • Tiglio Silver DEK
    Tiglio Silver DEK (809)
   • Beton Grigio
    Beton Grigio (631)
   • Pietra River Naturale Dek
    Pietra River Naturale Dek (971)
   • Pietra River Chiara Dek
    Pietra River Chiara Dek (970)
   • Pietra River Scuro DEK
    Pietra River Scuro DEK (979)
   • Bianco Soft
    Bianco Soft (900)
   • Beige Soft
    Beige Soft (904)
   • Caffè Soft
    Caffè Soft (908)
   • Marrone Soft
    Marrone Soft (901)
   • Grafite Soft
    Grafite Soft (909)
   • Grigio Chiaro Soft
    Grigio Chiaro Soft (905)
   • Grigio Scuro Soft
    Grigio Scuro Soft (903)
   • Nero Soft
    Nero Soft (902)
   • Bianco Puro Opaco
    Bianco Puro Opaco (A3B)
   • Grigio Corda Vetro Opaco
    Grigio Corda Vetro Opaco (527)
   • Grigio Smoky Opaco
    Grigio Smoky Opaco (A11)
   • Ardesia vetro opaco
    Ardesia vetro opaco (071)
   • Nero Vetro Opaco
    Nero Vetro Opaco (529)
   • Alabastro Opaco
    Alabastro Opaco (A16)
   • Camoscio Opaco
    Camoscio Opaco (A12)
   • Marrone Oliva Vetro Opaco
    Marrone Oliva Vetro Opaco (526)
   • Verde Militare Opaco
    Verde Militare Opaco (A13)
   • Verde Minerva Opaco
    Verde Minerva Opaco (A14)
   • Arancio Brick Opaco
    Arancio Brick Opaco (A15)
  • Vetro Lucido
   • Bianco Puro Vetro Laccato Lucido
    Bianco Puro Vetro Laccato Lucido (A2B)
   • Grigio Corda Vetro Laccato Lucido
    Grigio Corda Vetro Laccato Lucido (471)
   • Grigio Smoky Lucido
    Grigio Smoky Lucido (A01)
   • Ardesia Vetro Laccato Lucido
    Ardesia Vetro Laccato Lucido (074)
   • Nero Vetro Laccato Lucido
    Nero Vetro Laccato Lucido (518)
   • Alabastro Lucido
    Alabastro Lucido (A06)
   • Camoscio Lucido
    Camoscio Lucido (A02)
   • Marrone Oliva Vetro Laccato Lucido
    Marrone Oliva Vetro Laccato Lucido (513)
   • Verde Militare Lucido
    Verde Militare Lucido (A03)
   • Verde Minerva Lucido
    Verde Minerva Lucido (A04)
   • Arancio Brick Lucido
    Arancio Brick Lucido (A05)
  • 不锈钢
   • Acciaio
    Acciaio (562)
   • Acciaio Vissuto
    Acciaio Vissuto ( 002)
  • Shellsystem Elite Wood
   • Abete Ossidato
    Abete Ossidato (447)
   • Rovere Barrique
    Rovere Barrique (445)
   • Canneté Noce Chiaro
    Canneté Noce Chiaro (891)
   • Canneté Rovere Scuro
    Canneté Rovere Scuro (892)
   • Grigio Smoky Opaco Cannete' Vetro Laccato Opaco
    Grigio Smoky Opaco Cannete' Vetro Laccato Opaco ( A31)
   • Marrone Oliva Cannete' Vetro Laccato Opaco
    Marrone Oliva Cannete' Vetro Laccato Opaco (526)
   • Ardesia Cannete' Vetro Laccato Opaco
    Ardesia Cannete' Vetro Laccato Opaco (071)
   • Nero Cannete' Vetro Laccato Opaco
    Nero Cannete' Vetro Laccato Opaco (529)
   • Verde Militare Cannete' Vetro Laccato Opaco
    Verde Militare Cannete' Vetro Laccato Opaco (A33)
   • Arancio Brick Cannete' Vetro Laccato Opaco
    Arancio Brick Cannete' Vetro Laccato Opaco (A35)
Veneta Cucine Caranto

Caranto是一个品牌,主推陶瓷和石英厨房高科技台面。

Caranto是高科技台面领域里优雅设计和超级品质的代名词。每款产品都确保最严格的质量标准和美观性。
丰富的饰面,无论是石英和陶瓷,均可满足所有需要。

了解更多
Veneta Cucine Caranto

您需要更多信息吗?

Veneta Cucine

亲爱的用户,
不能使用Internet Explorer浏览Veneta Cucine的新网站。
Internet Explorer不允许使用现代设计解决方案和功能。

使用Google Crome, Mozilla Firefox 或最新版本的Edge以进行正常的浏览体验.

亲爱的用户,
新的Veneta Cucine网站已经过优化,以便使用最新版本的Microsoft Edge(大于17的版本)进行正确访问。

请更新您的Edge版本或使用 Google Crome, Mozilla Firefox ,以获得更好的浏览体验。

尽管此信息,继续浏览。